Logo
  • AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi” Projesi Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, katılım sağladığımız AB Programlarının ülkemizde uygulanmasının etkinliğinin artırılması ve ülke çapında potansiyel faydalanıcılar topluca tanıtımın yapılması amacıyla uygulanmaktadır. Proje kapsamında illerimizde çalıştaylar düzenlenecektir.
  • “Enhancing Turkey’s Participation in EU Programmes: from Cooperation to Accession” Project is being executed by the Ministry for EU Affairs to enhance the efficiency of the implementation of the EU Programmes in Turkey and to publicise the EU Programmes, as a whole, to beneficiaries throughout Turkey. Workshops will be organised in various cities.

2016/03/29 Workshop İstanbul
Detaylı Bilgi Closed
2016/03/31 Workshop Bingöl
Detaylı Bilgi Closed
2016/04/05 Workshop Adana
Detaylı Bilgi Closed
2016/04/07 Workshop Antalya
Detaylı Bilgi Closed
2016/04/12 Workshop Konya
Detaylı Bilgi Closed
2016/04/14 Workshop Samsun
Detaylı Bilgi Closed
2016/04/26 Workshop İzmir
Detaylı Bilgi Closed
2016/04/28 Workshop Malatya
Detaylı Bilgi Closed
2016/05/03 Workshop Gaziantep
Detaylı Bilgi Closed
2016/05/05 Workshop Bursa
Detaylı Bilgi Closed
2016/05/10 Workshop Van
Detaylı Bilgi Closed
2016/05/12 Workshop Erzincan
Detaylı Bilgi Closed
2016/05/24 National Conference * Ankara
Detaylı Bilgi Closed
Back to Top